Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/433

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 195 —

kärlek för sin sjelfständighet, föraktar de lagar som föreskrifvas af våldet, och känner sitt mod växa med sin fara. Visserligen har det gifvits tillfällen då rättvisan måst vika för förtrycket, och motståndet endast tjenat att öka maktens triumf; men huru ofta har icke också en stat, som kämpat för sin borgeliga frihet, brutit eröfrarens svärd, och uppstigit till en oväntad ära från en tvekamp, som hotade med dess undergång. Dessa stora bevis på ett folks styrka genom enigheten blifva derföre alltid lärorika för medborgaren så väl som filosofen, och jag fruktar icke att missbruka mina läsares tålamod om jag, kanske mer än mitt ämne fordrade, uppehåller mig vid en händelse som likväl är förbunden dermed.

Den del af Holstein, som fått namn af Ditmarsen, är mindre märkvärdig för sin storlek än sitt läge och sin fruktbarhet[1].

  1. Ditmarsen, som är beläget emellan Elbe och Eyder, utmed Nordsjön, är icke mer