Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/434

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 196 —

Naturen har bidragit att befästa den emot en inkräktare, och på en tid då krigskonsten ännu icke förstod att likasom besegra Naturen borde den vara oöfvervinnerlig. På tre sidor omgifves den af höga och starka dammar, anlaggda för att afhålla vattnet, men som tillika tjena till bålverk. Genom de slussar hvarmed de äro försedde kan hela det släta fältet

    än 7 tyska mil i längd och omkring 4 eller 5 i bredd. Det hade i älldre tider lydt under flera Furstar, men ifrån 1227 hade dess inbyggare ägt en verkelig sjelfständighet, ehuru de föregåfvos lyda under Bremen. Efter denna tiden förde de många krig med Grefvarne af Holstein och Frisländarne. — En utförligare berättelse om dessa krig, såsom en förberedelse till det af 1559, då Ditmarsen omsider eröfrades, finnes, bland nyare författare, i Herr Archenholz’s Minerva för år 1803. Författaren till detta arbete har mest följdt Herr Mallet, hvilken blott upptagit hvad som hufvudsakeligen rörde Dannemark.