Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/450

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 212 —

förmodeligen öktes af dem, som blifvit kallade att lemna den gärd af varor hvilken vid alla sådane tåg utskrefs. Man inbillade Konungen att Sturen endast rådt honom att medföra en så liten svit för att så mycket lättare få honom i sina händer, och att han hade i hemlighet beväpnat tre tusende bönder för att mörda eller bemäktiga sig hans person. Dessa föreställningar gjorde sin verkan på Johan, som kunde hafva skäl att misstro en Man i hvilken han så länge funnit en ifrig motståndare; han låtsade derföre som han ville vända om till Dannemark och befallte att anstalt skulle göras om återresan, men hastigt bröt han upp om natten och fortsatte kosan till Stockholm. Sturen for likväl efter, men då han af Konungens bemötande fann att han var misstänkt, ansåg han det nödvändigt att sätta sig sjelf i säkerhet, och reste hemligen bort innan man hann till hufvudstaden.

Så snart Johan var framkommen sammankallade han en herredag och