Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/455

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 217 —

att de uppsade honom all lydnad så vida han icke med det snaraste uppfyllde Kalmare recess. När Johan fått detta bref, och såg deraf att de missnöjde på intet sätt ville afvika från sina påstående, reste han sjövägen till Dannemark och lemnade åt sin Drottning försvaret af Stockholms Slott, sedan han förut tvingat en ny trohetsed af stadens borgerskap.

Straxt efter hans bortresa utbrast gäsningen och den påskyndades i synnerhet af Svante Sture, som skickade Johan en enskilt krigsförklaring, hvari han bekände att han emot menighetens vilja hulpit honom på thronen, och klagade öfver den otacksamhet hvarmed han blifvit bemött. Rådet förkunnade nu offenteligen att det icke mer erkände Johan för sin Konung, det uppmanade Stockholms borgerskap att gå på sin sida, och för att så mycket mer uppelda folket försäkrade man att Danska Regeringen lofvat afträda till

Kalm. Un. Hist. Del. II.K