Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/456

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 218 —

Ryssarna en stor del af Finland. Efter hand återtogos de fästen som Danskarne innehade, och en grym hämd utöfvades på de fogdar som begått våldsamheter. Stockholms slott uthärdade en svår belägring i åtta månader, men sluteligen eröfrades det, och Dronningen, som man beviljat ett fritt aftog, begaf sig sedan till Wadstena Kloster. Johan hade under sin sista vistelse i Sverige stött sig äfven med dem, som förut af ovilja emot Sten Sture gått på hans sida; det var endast Ärkebiskopen, som ännu ville synas vara honom tillgifven och begärde att återfå den trohetsed han svurit, på det att hans Kyrka och Kapittel icke skulle blottställas. Konungen beviljade det, men ålade honom tillika att förskaffa Drottningen sin frihet. Sten Sture var emedlertid utvald till Riksföreståndare, och om sommaren 1502 var hela Sverige, utom Kalmar, befriadt från Danska troppar. Några dagar efter Stockholms Slotts eröfring kom Johan med