Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/457

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 219 —

undsättning[1]; men kunde icke ens förmå de Svenska att emottaga den parlementär han ville skicka dem.

Nästan alla utlänska författare hafva likasom kommit öfverens att anse denna statshvälfning som en öfverlaggd plan af Sten Sture, eller åtminstone som en följd af hans intriger. De påstå att han, af missnöje att hafva förlorat sina förläningar och sin myndighet, beslutit att hämnas, och ehuru det misslyckats honom att under resan till Stockholm bemäktiga sig Konungens person, har han icke upphört att stämpla tills han åstadkommit en resning. Kan hända gifves det icke många menniskor, som skulle tveka att blottställa statens välfärd för att tillfredsställa

  1. Hvitfeld uppger ett besynnerligt skäl för Johans långa dröjsmål att undsätta sin Drottning: han säger, att han hindrades derifrån af anstalterna till sin dotters bröllop, som förmältes med Kurfursten Joachim af Brandenburg.