Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/458

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 220 —

en enskilt hämd eller ersätta en enskilt förlust; men om ock denna svaghet vore mera allmän hos vårt slägte, hvad berättigar der före häfdateknaren, att på blotta sannolikheten beskylla en stor man för brott hvartill icke finnas andra bevis än sådane berättelser, som blifvit förestafvade af Nationalhatet? Det är onekeligt att Johan brutit alla de punkter af Kalmare recess, som med någon fördel kunde brytas. Den enda nytta, som Sverige kunde vänta derigenom att Unionen åter upplifvades, var Gottlands återställande och fred med Ryssland: intet häraf uppfylldes. Man kan icke heller tvifla att de Danska fogdarna obehindradt fått behandla Allmogen efter sitt behag, när icke ens Rådets klagomål hade någon verkan. Likväl skulle man allt för mycket misskänna händelsernas vanliga förhållande, om man ansåg denna orättvisa som den enda sanna driffjedren till resningen, ehuru endast den kunde låna namn dertill. Bekännom uppriktigt att det var de