Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/468

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 230 —

Man rustade sig att om våren (1503) fullfölja fiendtligheterna, då en Påfvelig Legat ankom till Norden. Hans ärende var att förmå de kristna furstarne till inbördes frid, och uppmuntra dem till fejd emot deras läras gemensamme fiende; men han idkade tillika den indrägtiga aflatshandel, som Rom fortfor att drifva oaktat det missnöje den väckte äfven hos dess egna tjenare. Johan, som af kriget med Hansestäderna endast hindrades i sina större afsigter, emottog gerna det tillfälle som yppades att sluta fred med dem, och Legaten höll i Lybeck ett möte, der deras fullmäktige infunno sig. På Konungens sida var Andersson Beldenacke,

    således vara mindre på sin vakt. Han lät sitt folk taga hvita skjortor utan på rustningarna, för att icke märkas emot snön, som betäckte fälten. På detta sätt kom han intill muren, som bestegs utan motstånd, och besättningen öfverraskades i borgstugan, der den i sin dryckenskap, till en stor del, blef nedhuggen.