Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/480

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 242 —

han låtit fälla öfver Sverige, och indragit så mycket af de brottsligas ägendom, som han kunnat komma åt; han hade återtagit Kalmare stad, och låtit aflifva Borgmästarne och några af borgerskapet. Han fick äfven njuta en hämd på Hemming Gadd, som emot Påfvens vilja innehade Linköpings stift, och vid bannlysning befalltes att afträda det till en Spansk Kardinal, som i Rom blifvit begåfvad dermed. Kejsarens förbud att handla med de Svenska lät Johan kungöra för Hansestäderna, och hotade tillika dessa stater att återkalla de privilegier de fått, om de vidare fortforo deruti. Att fullkomligt afskära Sverige all tillförsel, utrustade han sjelf fartyg att uppbringa Svenska skepp, och tillät hvem som ville att deltaga i dessa kaperier. Härigenom nedslogs likväl icke Svante Stures mod; tvertom, han lät genom Hemming Gadd bestorma Kalmar, och genom Åke Johansson göra ett infall i Halland och Skåne, hvarefter