Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/484

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 246 —

tänkesätt hade likasom elektriserat hela landet med hat emot Dannemark, och i flera landsorter gjordes sådane öfverenskommelser. Kriget börjades härefter med ökad ifver, äfven på svenska sidan, och fortsattes med det eftertryck att Kalmare slott och Öland återtogos. Jag förbigår de öfriga ströftåg som föreföllo: de förtjena intet rum i historien, om icke för att visa huru menniskorna varit sig lika under råhetens tidehvarf och under förfiningens; och huru de mäktiga, under den förevänningen att vilja tvinga sina fiender till fred, alltid utöfvat en obillig hämd på de värnlösa, som alldrig önskat, och alldrig bidragit till kriget.

Dannemark och Hansestäderna fortforo väl att göra hvarannan ömsesidig skada; men på ingendera sidan kunde man berömma sig af någon utmärkt framgång. Förlusten var likväl störst för de sednare, emedan deras välmåga endast berodde på deras handel, som under oroligheterna