Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/496

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 258 —

borde hafva svårt att bibehålla aktning för en lära, hvilken så ofta tjenade till täckmantel för brottsliga afsigter, och Aflatshandeln upphäfde ändteligen all känsla för sedligheten. Men genom den allmänna okunnigheten danades emedlertid flera till svärmare än tviflare, och folket, som ifrån barndomen lärt att tro på diktade underverk, sysslosattes oupphörligt med påminnelsen deraf, genom de nya helgon, som, tid efter annan, uppkommo.

I samma förhållande som de andelige ökade sitt välde, tilltog äfven Aristokratiens; och såsom Biskoparna voro sjelfskrifna ledamöter i Rådet, voro båda dessa krafter ofta likasom sammanblandade, emedan båda hade samma rättigheter att försvara. Man sökte derföre att dela Konungamakten, genom de förbindelser hvilka Konungen före sin kröning måste underskrifva, och Kalmare recess gaf en fullkomlig laglighet åt det aristokratiska regeringssättet. De stora i Sverige började