Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
LVI
Inledning.

ur den träldom hvarmed det förtrycktes af Österrike. Venedig, mäktigt till sjöss, utsträckte äfven på fasta landet sina eröfringar; Milano hade redan blifvit erkänd för en särskild Stat, och Florens skulle snart vinna sitt anseende under Mediceiska slägten. De fria Stater, som undandragit sig feodal-väldet, gåfvo lif åt vettenskaper och konster. Det gamla Roms afkomlingar böljade åter att känna sina förfäders arbeten, och att lära det språk hvarigenom dessa förfäder odlades; under en leende himmel eldades inbillningen, och redan hade skalder uppstigit, hvilkas sånger de efterkommande fåfängt skola söka att öfverträffa. Mer och mer utplånades den vildhet som genom Göternas tåg blifvit flyttad till det södligare Europa; nya uppfinningar utbredde nya beqvämligheter; man lärde att vörda menskligheten emedan man sjelf kände sig vara lycklig, och älskade ett lif hvars njutningar man lärde att känna. Sjelfva härfärderna blefvo snart icke annat än en lek; man gick sällan i fält utan för att göra fångar hvilka kunde utlösas, nästan alldrig stötte de stridande sina lansar emot hvarannan, och deras svärd voro icke blodiga då de kommo ifrån