Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 69 —

vigtiga orter, såsom pant för försträckta penningar, och af dessa länder afträdde hon åtskilligt åt Stiftet Rypern, öfvertygad att ingen reduktion skulle kunna återtaga hvad de andeliga fått i sitt våld. Bedragen af Drottningens statsklokhet skänkte Elisabeth henne hela sitt förtroende, och hade redan förbundit sig att i hennes förvar lemna slottet Gottorp och staden Sleswig, då vänskapen upphäfdes genom en händelse, som historien antecknat utan att vidare upplysa. Dagen var utsatt; Margareta infann sig för att taga de lofvade orterna i besittning, och för att visa den andakt, hvilken, äfven under politiska ränker, utöfvades i detta tidehvarf, gjorde hon ett kors på slottsmuren, hvilket hon kyste innan hon ingick i slottet. Ingen oenighet märktes ännu, och den måltid till hvilken Hertiginnan budit henne, börjades under största förtrolighet. Men under måltiden skickade Drottningen en af sin betjening ett ärende, och denne återkom med