Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 72 —

uppenbart förakt. Må dessa beskyllningar icke synas öfverdrifna; teckningen af Eriks uppförande skall rättfärdiga dem.

Abraham Brodersson var en Svensk Riddare, som i samtida handlingar berömmes för mod, tapperhet, klokhet och rikedom. Han hade varit en af de första, som hyllat Margareta, han hade flera gångor varit anförare för hennes härar, och — döljom det icke — hans manliga behag hade upptänt en varmare böjelse hos denna stora Drottning. Man gissar med skäl att denna sista omständigheten lade grunden till hans fall, och långsamheten af Sonderburgs belägring bidrog utan tvifvel att påskynda det, emedan de personer, som sjelfva äro minst skicklige att utföra något, äro ofta de som fordra mest af sina underhafvande. Abraham Brodersson blef således fängslad och genast halshuggen. Man beskyllade honom för åtskilliga våldsamheter i Halland, och för

troll-