Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 73 —

trolldom, ett ord hvarmed man kan hända ville verka på menigheten, som visste att alla andra brott kunde försonas med penningar, och att ingen ansedd man, under hela detta tidehvarf, förlorat lifvet för enskilta våldsamheter. Margareta dolde icke sin sorg öfver en person som hon älskat; till hans åminnelse lät hon uppbygga ett Kapell vid Lunds Domkyrka, der en messa beständigt skulle läsas för honom, och till denna inrättning anslog hon en fond. Men om hon var för stollt att på annat sätt röja sitt missnöje öfver Eriks otacksamhet, om hennes omsorg för den Nordiska Monarkiens storhet qväfde alla andra passioner, hade hon också redan anledning att frukta för det verk hon grundat. Eriks första fälttåg bevisade att han alldrig skulle blifva eröfrare; han måste med förlust upphäfva den påbegynta belägringen; en af hans härar, som blifvit utskickad till Frisland, i afsigt att göra

Kalm. Un. Hist. Del. I.D