Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/87

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 75 —

Hansestäderna, var nog mäktig att trotsa honom. Margareta endast kände faran och sökte att förekomma den. Hon visste att Norden behöfde lugn om föreningen skulle stadgas, hon visste att genom underhandlingar ofta vinnes mer än med svärdet, och bemödade sig att bilägga de stridigheter, som varit en ordsak till kriget. Följden af hennes omsorg blef ett stillestånd, och öfverenskommelse om ett möte, som året derpå (1412) skulle hållas i Flensburg. Denne sistnämnde stad hade Erik emedlertid varit nog lycklig att återtaga; men han fläckade dervid sin seger med grymhet, och släckte sin harm i de förnämsta innevånarnes blod.

De öfverenskommelser som förut blifvit slutade, att afgöra tvisten genom skiljesmän, hade icke afbrutit kriget, och på mötet i Flensburg förlängdes endast vapenhvilan i fem år, och stadgades att en Kompromiss skulle i Nyborg dömma emellan Konungen af Dannemark och Hertiginnan