Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 76 —

af Sleswig. Kanske skulle likväl Margaretas statsklokhet, och den allmänna aktning hon åtnjöt, hafva gifvit hennes fredliga system den öfvervigt det förtjenade; men en pestsmitta, som yppades i staden, skingrade sammankomsten, och Drottningen, som gått om bord på sitt fartyg för att segla tillbaka till Dannemark, dog innan fartyget ännu hunnit utlöpa ur Flensburgs hamn. Hon var då 60 år gammal, hade burit namn af Drottning omkring 50 år, emedan hon redan som barn förmältes med Konung Håkan i Norrige, och var verkeligen regerande nära 37 år.

Man har redan i inledningen sökt att gifva en teckning af Margaretas karakter, tilläggom, att välsignelser och försmädelser hafva ömsom blifvit fästade vid hennes minne. Ingen har nekat henne snillets förtjenster, och endast Svenska häfdatecknare hafva nekat henne hjertats. Hon har mindre blifvit tadlad af sin samtid än af efterverlden, och man har bemödat sig att