Sida:Tollstorp 1834.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
109

3. Helge-Andshuset. Detta måtte troligen varit en större inrättning. Deras capell har legat på Torget, midt för Gästgifvaregården och Handelsman Berggrens gård, och blef en tid då stadens Rådhus. De öfrige byggnaderne måtte legat söder om Torget, och de stenhusbyggnader, som ännu finnas quar uti Rådman Behms och Slagtaren Nyströms gårdar, hafva utgjort en del deraf. Det har icke varit ett kloster som tillhört någon särskildt orden, utan ett värdshus eller herherge för resande ordensbröder och munkar af alla slag, hvilka der fritt blifvit emottagne och gästade. Som andelig stiftelse har det haft eget capell och Gudstjenst, och åtnjutit klosters vanliga förmoner. De förmodade ruinerna tyckas utvisa att det ej varit obetydligt, och icke ägt ringa inkomster.

Utom dessa stiftelser, har har varit flera capeller, som hafva på samma sätt som klostren, haft fastigheter och räntor till mer eller mindre rik försörjning. Vi känna deraf blott följande fem:

1:o. Capella omnium animarum, alla själars capell, har legat i Slottsträdgården, hvarefter stenhuset nedrefs 1730. Ännu 1680, satt en sten i muren med inscription: Capella Patronarum & auxiliatorum nostrorum CIC. CD. LXXXIX.

2:o. Capella Visitationis, eller besökelsecapell. Biskop Knuts syster Benedicta Jonsdotter, begåfvade det 1408 med Fräggetorp och sin quarn i Kisa socken. Har troligen legat i Lector Laurenii gård vid Ågatan.

3:o. Capella Mariæ, eller Wårfrucapell, har legat i förra Domproste eller nu Byggmästare