Sida:Tollstorp 1834.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

162

Credit:
Af 81 Delägare äro uttagne 686: 3.
Till 20 Låntagare, mot nöjaktig säkerhet, utlånte 9246: 32.

Dessutom utbetalte under loppet af innevarande år: 12 års arfvode till
Bokföranden och Vaktmästaren

62: 24.
Omkostnader 57: 45, 4.
120: 21, 4.
Contant behållning 2: 12,
Summa R:dr 9055: 20, 4.
Under loppet af nedannämnde månader utgöra
Insättn:r Uttagn:r Utlån:r
I September månad år 1833 1107: 12. 700:
— October 976: 44. 950:
— November 1293: 12. 23. 3. 1566: 32.
— December 994: 4. 107: 40. 800:
— Januarii år 1834 687: 8. 21: 34. 800:
— Februarii 1031: 5. 38: 34. 500.
— Mars 951: 36. 111: 8. 1630:
— April 904: 18. 176: 39. 800:
— Maji 665: 45. 206: 37. 500:
Summa R:dr 8611: 40. 686: 3. 8246: 32.


Musik-Corpserna. Det var en tid som det var en stark esprit hos Fattigvårdens Committerade, så väl i staden som på landet, att till sina territorier hindra all inflyttning af obemedlade personer, men om de rika var ingen fråga, de emottogos med öppna armar. Det såg ut som den för välgorandet inrättade Stiftelsen snarare hade till föremål att förfölja än understödja den fattige, ty mången verksam som på en annan lokal, som skulle vara mera passande och gynnande för hans konstflit, kunnat rikligen förtjena sitt uppehälle, återvistes till sin usla och nedtryckta belägenhet, likasom man velat säga: du är fattig, och du skall blifva det; och det är en alldeles oafgjord fråga om icke Fattig-Directionen härigenom skapat lika