Sida:Tony växer upp 1922.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

12

till dem, som inträdde i Kongostatens tjänst, där under dessa årtiondens förlopp icke få av våra officerare ströko med. Livet under den exotiska himmeln, äventyren, farorna, striderna med infödingarna hade tilltalat hans livliga, handlingskraftiga natur. De rent materiella fördelar, som voro förknippade med denna anställning, hade han fäst mycket mindre avseende vid; det var äventyret, vilket i växlande skepnader kommit honom till mötes, som tjusat honom. Jag förmodar, att han efter dessa av liv och spänning fyllda år ej på samma sätt som förut kunde intressera sig för militärlivet hemma och att detta var en av anledningarna till att han så tidigt tog avsked; till detta hans beslut bidrog väl också ej så litet, att han genom giftermålet med min mor erhöll en mindre förmögenhet, vilken dock efter inköpet av gården hastigt krympte samman.

I staden hade han en hel del uppdrag. Man uppskattade honom, kanske ännu mera i sällskapslivet än på bolagsstämmor, möten och sammanträden; hans sprudlande humör och slagfärdiga, men aldrig sårande replikföring förskaffade honom många beundrare. Hans värdefullare begåvning var dock nästan uteslutande förlagd till känslornas område. Genom det senti-