Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 18 —

före vår egen. Medgifvom likväl att de upfinningar som skedde före reformationen ganska litet sträckte sig til Norden, och att de konster som idkades här, tjenade nästan endast till prydnad för Templen. Hierarchiens järnspira hindrade konstnären från alla begrepp som icke syftade till att öka dess högmod; och om än de Andeliga tillåtit ett förslag som efter den tidens tänkesätt bestridde Skaparens ordning, under hvars upsigt, på hvars bekostnad skulle det blifvit verkstäldt? Under utländske Konungar som förde Sveriges skatter till Dannemark, under inhemska buller som utblottade de stora och förtryckte de ringare, under Roms roflystnad som ouphörligt ökade sina byten, och försvarade dem med Kyrkans viggar?

Gustaf Wasa steg på thronen, och en ny dagning börjades för Sveriges ära och sällhet. Denne Konung, som genom de andeliga godsens återtagande och klostrens indragning samlat omäteliga skatter, ägde ett tillfälle hvilket få svenske Konungar