Hoppa till innehållet

Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 20 —

Konung Erik befästa Elfsborg, som ämnades till en nederlagsplats för svenska handeln, hvilken under krigstider alltid varit hindrad genom Öresund. De oroligheter som sedan följde hvarannan hindrade alla stora fredliga yrken, och ehuru Carl IX ur Wassbotten låtit anställa den gräfning som, efter honom, ännu bär namn af Carls graf, är man likväl oviss om planen för denna Canal därföre haft någon förbindelse med den segelfart som varit ämnad förbi Trollhättan. Man påstår att afsigten därmed endast varit att befordra en mera beqvämlig flottning af timmer och blockar genom Götha elf, och tillika att genom ett nytt aflopp sänka vattenhorizonten i Wenern, hvars flödande har ofta gjort stor skada på de ägor som gränsa intill samma sjö. Man vill stödja detta omdöme på sjelfva grafvens anläggning; emedan de långsluttande fallen fordrat, vid upgräfningen, större arbete än till slussars anläggande behöfts. Jag

    ur hvilka sjöar sedan skulle dragas en Canal öfver Litle stigen till Wenern. (Man kan härvid jämföra Erik 14:s historia af Celsius.)