Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 21 —

lämnar dessa gissningar till de läsare som finna sig roade att afgöra dem; egenteligen lärer konung Carls grafning endast varit en uprensning, och kanske utvidgning, af den bäck eller rännel som förut flutit på samma ställe.

Segelfarten emellan Åkerström och Götheborg blef det första verkeliga företagande som fullbordades; detta skedde under drottning Christinas minderårighet, då vid Edet öpnades en Canal genom berget, på östra sidan om fallet, och en sluss med trenne par portar inrättades. Denna slussbyggnad, förmodeligen den äldsta i riket, anlades på Hollänska sättet; och man vet att Hollänska Ministren sökte upmuntra svenska regeringen att inrätta en segelfart genom landet; ehuru detta gagneliga råd styrdes endast af politiska afsigter, emedan Dannemark flera gånger, äfven tvärt emot sina ingångna öfverenskommelser, förhöjt Tullen i sundet, och Republiken i följe däraf indragit sin handel på Östersjön. En segelfart genom Sverige var således af