Sida:Tusen och en natt (1854, band 1-3).djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
46
BERÄTTELSEN

fyra bergen. Efter det han regerat i sjutio år, afled han, och jag blef hans efterträdare på thronen; jag tog till min gemål dottern af min farbroder, hvilken älskade mig på det högsta, så att, när jag var frånvarande ifrån henne, hon ville hvarken äta eller dricka, inan jag åter kommit tillbaka till henne. Hon förblef under mitt beskydd i fem år. Efter denna tid begaf hon sig en dag till badet; jag hade befallt kocken att tillaga aftonmåltiden och begaf mig till detta palats för att sofva der på mitt vanliga ställe. Jag hade tillsagt tvänne slafvinnor att flägta svalka på mig, och den ena af dem satt vid min hufvudgärd, den andra vid fötterna; men jag hade ingen ro, emedan min gemål icke var hos mig. Mina ögon voro tillslutna; men min ande var vaken, och jag hörde, huru den slafvinnan, som satt vid min hufvudgärd, sade till den, som satt vid mina fötter: o, Mesudeh, i sanning är vår herre olycklig i sin ungdom, och hur bedröfligt är det icke, att han skall tillbringa den tillsammans med vår skändliga, elaka herrskarinna! — Måtte förderf drabba alla otrogna hustrur! — svarade den andra; — men (tillade hon) en person, af naturen så utrustad som vår beherrskare, är icke passande för denna nedriga qvinna, som hvarje natt smyger sig bort ifrån hans säng. — Sannerligen, — inföll den, som satt vid min hufvudgärd, — sannerligen är icke vår beherrskare mycket vårdslös, som icke förskaffar sig några upplysningar rörande henne. — Ve dig! — utbrast den andra. — Har vår beherrskare någon kunskap om hennes uppförande, eller låter han henne handla efter sitt eget behag? Nej, tvert deremot har hon lyckats bedraga honom med tillhjelp af det vin, som han dricker hvarje natt, förrän han insomnar; i detta vin gjuter hon en sömndryck, som eger den krafteh att söfva honom så djupt, att han icke vet, hvad som händer, eller hvart hon går eller hvad hon gör. Efter det hon gifvit honom vinet att dricka, kläder hon på sig. och går bort ifrån honom samt är borta till gryningen, då hon kommer tillbaka och under hans näsa bränner en rökelse, genom hvilken han vaknar upp ur sin sömn.

När jag hört detta samtal mellan flickorna, blef dagern mörker för mina ögon, och jag visste knappt, att natten nalkades, när min fränka kom tillbaka ur badet. Bordet var i ordning, och vi spisade samt sutto derefter och drucko vårt vin såsom vanligt. Jag begärde nu det vin, som jag brukade dricka, innan jag lade mig ned att sofva, och hon räckte mig pokalen men jag vände mig bort, låtsade som hade jag druckit