Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/248

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

234

påpekas, att nationens ekonomiska förvaltning genom inrättandet at sär­skild skattmästarsyssla år 1913 blifvit fördelad på två händer, så att skattmästaren åligger vården om nationens fastighet och fonder, medan andre kurator har sig natio­nens lösöre och löpande affärer anförtrodda. An­dre kurator är ock allt­fort själfskrifven ordfö­rande i förvaltningsut­skottet. Skattmästare­sysslans förste innehafvare blef förutvarande andre kurator, Torvald Lindberg. En grundlig reorganisation undergår nationens bibliotek un­der tredje kurator Gunnar Ekholms tid.

»Vingarna».

I en egendomlig belysning komma helt visst många nu i kallt och grått dagsljus liggande punkter af nationens historia att i framtiden ses. Man märker äfven under denna sista tid,och mer än någonsin, att nationen är en social och nationell företeelse. Den nationella renässans, som man förvisso icke med orätt talat om under de sista årens svenska lif, har ju ock närmast med hänsyn till försvarsintresset varit verksam inom Uplands nation. De stora debatterna i början på året 1912, angående frågan om nationens ingående i svenska pansarbåtsföreningen, markera aktualiteten i de strömningar, som under de sista