Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/249

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
235

åren gått fram genom Upsala studentkår.

»Mor».

Det är ännu en hän­delse i dessa sista årens nationslif, hvaråt några ord måste ägnas. Uplands nations historia torde knappast äga ett vackrare blad än det, som handlar om till­ komsten af »Vingarna» och »Mor» på nationens gård.

Den sträfvan,som där­vid tog sig uttryck, öpp­nar ett för nationens fram­tid oöfverskådligt per­spektiv, liksom Uplandstinget efter sin art gaf ett annat. Det var val­borgsmässoaftonen 1912. Nationen hade anordnat en större middag för sina nyvalda hedersledamöter, förre statsministern, amiral Arvid Lindman, akademikamreraren Carl Henschen samt konstnärerna Milles och Eldh. Bland gästerna märktes dessutom nationens förutvarande inspektores, professorerna Tycho Tullberg och Nathan Söderblom. Icke till middagen utan till den på natten, efter den sedvanliga marschen till Slottsbacken, hållna zwycken knyta sig de Bragelöften, tack vare hvilka Uplands nations trädgård i denna dag prydes af de vackra konstverken, Milles »Vingarna» och Eldhs »Mor».

För oss, som då voro med, var stunden oförgätlig. Professor Nathan Söderblom fångade stämningens