Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/614

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Nåstrand, nord. myt., likstranden, straffort eft. Ragnarök för menedare, mördare och hustrurs förförare.

näckrosen, se Nuphar o. Nymphæa.

Nägeli, Hans Geo., schweiz. mus., f. 1768 Zürich, d. där 36. Förtjänt om musikens odling i Schweiz.

näktergalen, Luscinia philomela Bechst., af tättingarnas ordn., 17 cm. l., i Europ., n. v. Afrika, Centr.-Asien. Sjunger t. midsommar. Flyttfågel.

nämnare, i bråk det tal, s. anger det antal delar, hvari enheten är delad.

Närike, landskap i Svealand, omgifves af landsk. Västmanland, Södermanl., Östergötl., Västergötl., Värml., 4,684 kv.km., 115,837 inv. Flod.: Svartån, Teljeån. Sjö: Hjälmaren. Utgöres till större delen af en bördig slätt, s. omgifves af de skogbevuxna bergåsarna Käglan, Kilsbergen, Tiveden, Tylöskog. Bildar en del af Örebro l. Städer: Örebro, Askersund.

närpunkt, pkt, på hkn ögat ännu tydligt kan uppfatta ett i dess närhet bragt föremål. Dess afstånd fr. ögat omkr. 10 cm. (synvidd).

närsynthet, myopi, refraktionsfel i ögat, hvarvid bilden af ett föremål faller, ej på, utan framför näthinnan; af hjälpes gm konkava linser.

näsan, luktsinnets organ, har i spetsen brosk-, vid roten benartad stomme, i sitt inre en skiljevägg, vid sidorna muskler, mel. dessa näsgångarna o. luktorganet, s. består af ett slemhudsparti, hkt inneh. luktnervernas utbredn. Retning af dessa framkallar nysning.

näsblod, hos blodfulla o. med hjärtlidande behäftade personer ofta förekomm. blödn. fr. nässlemhinnan. Behandl.: kalla omslag, näsborrarnas tillstoppande med vadd, doppad i järnklorid.

nässelfeber (Urticaria), hudutslag, uppträdande ss. röda, starkt kliande fläckar. Försvinner af sig själf.

nätmagen, 2:a magafdeln. hos idisslare.

nättelduk, eg. af brännässlornas stjälkar väfdt tyg; fin. battist o. musslin.

nätvingar, Neuroptera, insektordn., med bitande mundelar, fri protorax, fyra hinnaktiga, nätådriga vingar och växlande förvandl.

Nördlingen, bai. st. vid Eger, 8,451 inv. Sl. 27/8 1634.

Nörrejylland, se Jylland.

Nöteborg, gammal befäst st. i Ingermanld, vid Neva o. Ladoga. 1323 slöts fred där mel. Sverige o. Ryssld. Nu Schlüsselburg.

nötskrikan, Garrulus glandarius L., af tättingarnas ordn., 34 cm. l., i Europa, ganska skadlig. Strykfågel.

nötväckan, Sitta europæa L., af tättingarnas ordn., 15 cm. l., i Europ., N.-Afrika. Strykfågel.


O.

O, o, 15:e bokst. i alfab., vokal; O' framför irländska namn adelsmärke.

O, kem. tecken för oxygenium (syre).

Oahu, Havaji-ö i Stilla haf., 1,554 kv.km., 58.504 inv. Hst. Honolulu.

Oajaca (-chāka). mex. st., 35,049 inv.

oāser, gr., i öknar, is. i Sahara, fruktbara och bebodda ställen.

Oaxen, liten ö nära Mörkön i Ö.-sjön. Kalkbrott.

Ob l. Obi, sibir. fl., uppr. på Altai, utf. i O.-viken af N. ishaf., 2,688 km. l.

obducēra, lat., öppna o. besiktiga (lik).

obduktion, lat., lagligt öppnande o. besikt, af lik.

obelisk, gr., 4-sid., smal, uppåt afsmalnande, m. en stympad pyramid slutande pelare. Minnesmärke.

Oberammergau, bai. by vid Ammer. Passionsspel.