Sida:Ur mitt liv.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
103

På slagfältet söder om Warschau har såsom ett värdefullt krigsbyte en rysk order fallit i våra händer, vilken ger oss en klar inblick i fiendens styrka och avsikter. Enligt densamma hava vi från Sanmynningen till Warschau att göra med 4 ryska arméer; detta gör ungefär 60 fördelningar gent emot 18 på vår sida. Ensamt från Warschau har ansatts 14 fientliga fördelningar mot våra 5. Det blir omkring 224 ryska bataljoner mot 60 tyska. Den fientliga överlägsenheten ökas ytterligare genom att vårt infanteri till följd av de föregående striderna i Ostpreussen och Frankrike samt genom de nuvarande långa och ansträngande marscherna — mer än 300 km. på 14 dagar och på bottenlösa vägar — sammansmält till knappt hälften, ja, delvis till mindre än fjärdedelen av den ursprungliga stridsstyrkan. Och denna minskning i vår stridskraft gent emot nyanländande, fulltaliga sibiriska armékårer, tsarrikets elittrupper!

Fiendens avsikt är att binda oss längs Weichsel, under det att en avgörande stöt från Warschau skall bringa oss i fördärvet. En tvivelsutan stor plan av storfurst Nikolaj Nikolajewitsch, ja, den största, jag lärde känna från hans sida, och som, enligt min mening, också förblir hans största, ända tills han måste begiva sig till Kaukasus.

På hösten 1897 hade jag på bangården i Homburg vor der Höhe efter kejsarmanövern av storfursten indragits i ett samtal, som särskilt rörde sig om artilleriets användning, och nu mötte jag i Polen för första gången i praktiken den ryske fältherren såsom direkt motståndare, ty i Ostpreussen tyckes han endast tillfälligtvis uppehållit sig såsom åskådare. Lyckades hans operation, så hotades icke blott 9. armén, utan hela ostfronten, Schlesien, ja, hela hemorten av en katastrof. Emellertid få vi nu icke överlämna oss åt mörka tankar utan söka finna medel och utvägar att avvärja den hotande faran. Vi besluta oss därför, att, under fasthållande av Weichsellinjen från Ivangorod söderut, tillföra vår vänstra flygel alla krafter, som där ännu kunna frigöras, och med denna kasta oss över motståndaren söder