Sida:Ur mitt liv.djvu/234

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
232

dragit tillbaka sina trupper från de vildaste och mest förödda delarna av högfjällen till bättre förplägnadsområden i landets inre. Det fullständiga avdomnandet av den ryska stridslusten var emellertid överraskande. Från turkisk sida erhöllo vi inga underrättelser, som kunde giva oss någon förklaring häröver.

I Irak gingo engelsmännen i februari till anfall och hade redan den 11. mars satt sig i besittning av Bagdad. För denna framgång hade de att tacka ett skickligt kringgående av den starka turkiska fronten.

Vid Gaza i Sydpalestina bröt däremot det engelska anfallet, som utfördes med förkrossande överlägsenhet, men rent frontalt och med föga taktisk skicklighet, fullständigt samman framför de turkiska linjerna. Blott genom att en till omfattande motstöt ansatt turkisk kolonn svek, räddades England här från ett förintande nederlag.

Den återverkan dessa händelser i Asien hade på vårt läge i sin helhet, kommer jag att längre fram ytterligare beröra.


PÅ OSTFRONTEN.

Redan innan fransmän och engelsmän på västfronten framryckte till allmänt anfall, darrade den ryska fronten i sina grundvalar. Under våra upprepade våldsamma slag hade den ryska staten börjat lossna i fogarna.

Den oformliga ryska kolossen hade ända hittills som en mara tryckt hela den europeiska och asiatiska världen. Nu började det jäsa och sjuda inom dess massa. Djupgående rämnor trädde i dagen och genom de uppkomna sprickorna såg man en skymt av politiska lidelsers glöd och djävulskt råa krafters spel. Tsardömet faller! Skall en ny makt uppstå, som åter kommer dessa politiska lidelser att stelna i de sibiriska fängelsernas isande luft och kväver de vilda våldshandlingarna under gravkullarna?

Ryssland i revolution! Huru ofta hade icke verkliga