Sida:Ur mitt liv.djvu/282

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
280

för respektive uppgifter i tillräckligt antal förefintliga stridsmedlen. Mer än uthållighet krävde jag icke av någon. Själva ville vi på västfronten tillkämpa oss krigets avgörande. För ett dylikt erhöllo vi nu våra krafter på ostfronten frigjorda eller hoppades åtminstone att få dem fria tills den varmare årstidens inträde. Med tillhjälp av dessa krafter förmådde vi på västfronten åstadkomma en numerär överlägsenhet. För första gången under hela kriget en tysk övermakt på en av våra fronter! Visserligen kunde den icke bliva så stor som den, med vilken England och Frankrike sedan tre år tillbaka förgäves sökt forcera vår västfront. Särskilt räckte icke våra östra stridskrafter till för att utjämna våra fienders väldiga överlägsenhet i artilleri- och flygförband. Men vi voro i alla fall nu i stånd att på en viss punkt av västfronten samla en väldig styrka för att krossa de fientliga linjerna utan att sätta alltför mycket på spel vid andra delar av denna front.

Beslutet om offensiv på västfronten var emellertid icke ens under dessa för oss i numerärt hänseende gynnsamma förhållanden så lätt och enkelt att fatta. Bedömandet, huruvida det skulle lyckas oss att vinna en stor framgång var icke lätt. Uti de tidigare fientliga offensivslagens förlopp och resultat kunde jag sannerligen icke finna någon uppmuntran till en offensiv. Vad hade fienden med all sin numerära överlägsenhet, med sina millioner granater och minor samt slutligen med sina hekatomber av människooffer egentligen vunnit? Lokala terrängvinster om några kilometers djup voro frukterna av månadslånga ansträngningar. Visserligen hade även vi såsom den försvarande lidit svåra förluster, men man måste dock antaga, att den anfallandes väsentligt överträffade våra. Uteslutande genom s. k. materielslag kunde vi aldrig nå ett avgörande mål. För ledandet av dylika slag hade vi varken krafter eller tid. Ty närmare och närmare ryckte det ögonblick, då det ännu oförsvagade Amerika så småningom kunde uppträda på valplatsen. Hade icke våra undervattensbåtar