Sida:Ur mitt liv.djvu/298

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


VÅRA TRE ANFALLSSLAG.


DET »STORA SLAGET» I FRANKRIKE.

Redan före vår avresa från Spa utfärdade Hans majestät kejsaren ordern för det nästa stora anfallsslaget. Jag citerar denna order till sitt huvudsakliga innehåll ordagrant för att göra vidlyftiga utläggningar beträffande våra stridsavsikter överflödiga. Såsom förklaring anmärker jag på förhand, att förarbetena till detta stora slag betecknades med täckordet: »Michael» och att anfallsdagen och anfallstimmen först infogades, då avslutningen av förberedelserna ovedersägligen kunde överskådas.


Stora högkvarteret 10. 3. 18.

»Hans majestät befaller:

1:o. Michaelanfallet läger rum den 21. 3. Inbrytning i den första fientliga ställningen kl. 9.40 f. m.

2:o. Armégruppen Kronprins Rupprecht avskär därvid såsom första stora taktiska mål engelsmännen i Cambraibågen och sätter sig i besittning... av linjen Croisilles (sydost om Arras)—Bapaume—Peronne. Vid gynnsamt förlopp av högra flygelns (17. armén) anfall fortsättes detta ytterligare över Croisilles.

Armégruppens fortsatta uppgift är att göra en framstöt i riktning Arras—Albert, vid Peronne hålla sig fast med vänstra flygeln vid Somme och med tyngdpunkten på högra