Sida:Ur mitt liv.djvu/329

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
327

plötsligt ett häftigt granathagel slår ned i trakten. — Ett eldöverfall? — Det egna artilleriet svarar icke särskilt starkt, synbarligen därför att en tämligen tät dimma insveper allting. Smattrandet från kulsprutorna börjar på bred front och visar, att det rör sig om mer än ett eldöverfall. Innan man fått detta fullt klart för sig dyka fientliga tankar upp i de höga sädesfälten. Fienden befinner sig i bestämd framryckning på hela fronten mellan Aisne och Marne. Våra främre linjer äro redan på sina ställen genombrutna; den största faran tyckes hava inträtt mellan Ourcq och Sloissons.

Under det att de återstående delarna av främsta linjens splittrade och sprängda trupper där föra en förtvivlad strid, försöka de längre bakåt varande understöden att bilda en ny motståndslinje och hålla ut tills andra linjens fördelningar anlända till motstöt. Mången hjältebragd utföres. I tillfälligtvis återtagna ställningar finna våra motanfallsfördelningar tyska kulsprutenästen, i vilka servisen ligger förblödd till sista man, omgiven av hela rader fallna fiender. Men detta hjältemod förmår dock icke mera att återställa läget, det räddar oss blott från en fullständig katastrof. I riktning mot Soissons och längre söderut har fienden trängt särskilt djupt in, sålunda just i vår ömtåligaste punkt, nämligen vid den västra brytningspunkten av vår Marneställning söder om Aisne. Härifrån trycker emellertid fienden på hela den övriga försvarsfronten ända till Château-Thierry. Ja än mer, han trycker även på vår enda till Marnebågen ledande järnvägsförbindelse på den punkt, där den öster om Soissons ur Aisnedalen vänder mot söder, mitt i vår väldiga halvcirkel.

Vårt läge är därför från första ögonblicket ganska betänkligt. Det hotar att övergå till en katastrof, om vi icke lyckas återställa det i dess föregående skick eller åtminstone säkert bibehålla det i dess nuvarande tillstånd. Det skulle motsvarat mina önskningar och avsikter att norrifrån över Aisne flankerande anfalla det fientliga inbrottet vid Soissons och krossa fienden i detsamma.