Sida:Ur mitt liv.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
32

värme och tunga dammoln, utan att sedan föregående dag hava fått möjlighet att erhålla tillräcklig tillgång på vatten, växte ut till en stor kraftansträngning. Själv hade jag under marschen först besökt en vid 2. gardesdragonerna stupad kusins grav på kyrkogården vid Mars la Tour och därvid begagnat tillfället att rida över 38. infanteribrigadens och 1. gardesdragonregementets anfallsfält. Rader, ja på sina ställen hela högar av stupade, preussare så väl som fransmän, i och norr om en ravin, visade vilken mördande strid, som här förts på allra närmaste håll.

Vid Doncourt göra vi halt och tänka koka. Rykten att Bazaine avmarscherat västerut och därmed undkommit börja sprida sig. Förmiddagens hänförelse är tämligen bortblåst. Plötsligt höres i östlig riktning en våldsam kanonad. IX. armékåren har stött på fienden. Stridsbullret sätter även hos oss liv i alla. Nerverna börja spännas på nytt, hjärtat klappar åter kraftigare och gladare. Framryckningen fortsättes i nordostlig riktning. Intrycket, att det i dag rör sig om ett väldigt slag, blir starkare med varje minut. Vi marschera på och erhålla i närheten av Batilly order att blotta fanorna. Det sker under trefaldigt hurra; ett gripande ögonblick! Nästan samtidigt galoppera gardesbatterier förbi oss österut, mot de fientliga ställningarna. Allt mäktigare utvecklar sig bilden av slaget. Över höjderna från Amanvillers ända bort mot St. Privat uppstiga tjocka, tunga moln av krutrök. I flera linjer bakom och över varandra stå fientligt infanteri och artilleri där uppe. Deras eld riktas för tillfället med hela sin kraft mot IX. armékåren. Dennas vänstra flygel tyckes synbarligen vara överflyglad av motståndaren. Detaljer kunna icke uppfattas.

För att undvika ett frontalt anfall mot den fientliga ställningen röra vi oss i en jätteslinga, som ungefär 5 km. löper parallellt med den fientliga fronten mot norr, i riktning mot Ste Marie aux Chênes. Byn anfalles och besättes av vår fördelnings avantgarde jämte delar av den till vänster om oss mot Auboué framryckande XII. armékåren. Efter