Sida:Ur mitt liv.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
77

Den XX. armékåren hade gått tillbaka från sin utgångsställning vid Neidenburg mot Gilgenburg och trakten öster därom. Väster därom och i anslutning till denna armékår stodo de från fästningarna Thorn och Graudenz framdragna besättningarna längs gränsen till Weichsel. Den 3. reservfördelningen hade såsom förstärkning till XX. armékåren inträffat vid Allenstein. Transporten av I. armékåren till Deutsch-Eylau hade under förseningar tagit sin början; XVII. armékåren och I. reservkåren hade medelst fotmarsch nått trakten omkring Gerdauen. I. kavallerifördelningen stod söder om Insterburg mitt emot armén Rennenkampf och besättningen från Königsberg under tillbakamarsch mot väster genomtågat Insterburg.

Rennenkampfs Njemenarmé hade uppenbarligen icke ännu med nämnvärda infanteristyrkor framträngt över Angerapp. Av de båda ryska kavallerikårerna hade den ena inrapporterats vid Angerburg och den andra väster om Darkehmen. Samsonoffs Narewarmé hade efter allt att döma med en fördelning nått trakten av Ortelsburg och även Johannisburg skulle vara besatt av fienden. För övrigt tycktes huvudstyrkan av denna armé ännu vara stadd i uppmarsch vid gränsen, västra flygeln vid Mlawa.

I en stupad rysk officers plånbok hade man funnit en anteckning, av vilken den fientliga ledningens avsikter framgingo. Enligt denna skulle armén Rennenkampf, gående norr om de Masuriska sjöarna, framrycka mot linjen Insterburg—Angerburg och angripa de bakom Angerapp förmodade tyska stridskrafterna, under det att Narewarmén över linjen Lötzen—Ortelsburg skulle avvinna tyskarna flanken.

Ryssarna planlade alltså ett koncentriskt anfall mot 8. armén, för vilket emellertid armén Samsonoff redan nu sträckte ut sig betydligt längre åt väster än som ursprungligen var avsett.

Vad böra, ja, vad kunna vi göra mot denna farliga