Sida:Ur mitt liv.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
83

västerut, alltså mot Königsberg. Hade den ursprungliga ryska operationsplanen uppgivits? Eller var den ryska ledningen vilseledd beträffande våra rörelser och antog, att huvuddelen av våra trupper stod i och vid fästningen? I varje fall tycktes man nu icke längre behöva hysa några betänkligheter, att gent emot Rennenkampfs väldiga massor endast lämna en slöja kvar. Samsonoffs påfallande tveksamma operationer vände sig även denna dag med huvudkrafterna fortfarande mot vår XX. armékår. Den högra ryska flygelkåren marscherade utan tvivel i riktning mot Bischofsburg, sålunda våra XVII. armé- och I. reservkårer till mötes, vilka denna dag nådde trakten norr om nämnda lilla stad. Vid Mlawa hopade sig efter allt att döma ytterligare ryska massor.

Med denna dag är väntans och förberedelsens tid för oss till ända. Vi framföra vår I. armékår på XX. armékårens högra flygel. Det allmänna anfallet kan börja.

Den 26. augusti är den mördande stridens första dag, från Lautenburg till norr om Bischofsburg. Icke med en sammanhängande slagfront utan i gruppstrider, icke med en avslutad akt utan i en serie slag börjar det drama, vars scen sträcker sig över mera än hundra kilometer.

På högra flygeln anför general von François sina tappra ostpreussare. De skjuta sig fram emot Usdau för att nästa dag storma denna det södra slagfältets nyckel. Även general von Scholtz’ präktiga kår skakar så småningom av sig försvarets fjättrar och börjar skrida till anfall. Redan första dagen vid Bischofsburg är striden förbittrad. Där skall å vår sida ett grundligt stridsarbete hava utförts före kvällen. Med kraftiga slag krossas Samsonoffs högra flygelkår av Mackensens och Belows trupper (XVII. armékåren och I. reservkåren) i förening med lantvärn och viker mot Ortelsburg. Storleken av de egna framgångarna kunna emellertid ännu icke uppfattas. Ledarna vänta följande dag förnyat starkt motstånd söder om dagens slagfält. Dock äro de vid gott mod.