Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

6

det kalt uti en Säkke-ståk aff Jern (med en rund fijl uth fijlat) först med Penen sedan med Banen slätt/ då det glödgas och åter öfwerslås som förr/ till des det nog blir.

Sedan merkes widden aff Fingret med en Bly-Ring/ hwilken sedan utböyes och så lång som den är/ så hugges Sölfweret der effter med en tun Meusel det glödgas och friskas op med en fijl i båda enderna och böyes till i runden/ är han tun måste man settia om hånom en Klammer eller bindtråd/ då bedrages han settes på Lödkroken fast med Hefftleer och lödes för Blåsbälgen hwilken sakta blåses. Enär det lödes måste man ha friska Kål inter mykket stora/ eller myket öfwer Ringen/ lagandes så at man kan se emellan Kålen huru heet ringen blir/ då borasen smelter gifwer man noga akt at see paliorna flyta/ då han och strax uthtages/ eliest smälter Ringen/ enär han då afläskas springer borasen aff hånom/ sedan fijlas Slaglodet bårt och Ringen rättas med en Trä-Hammar eller och Horn oppå ett runt Jern eller Ringiser at han rund warder.

Om der skall komma nampn i måste det först stikkas djit innan han böijes tillsammans/