Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

7

sedan fijlas han med en ordinari Fijl effterst med Slätt Fijln/ sedan glödgas han röd/ då han aff sig sielff är kall då siudes Winsteen uti en Kåppar Skåhl/ och då det siuder lägges Ringen der i 14 Tima/ sen tages han uth skuras med Glassand tårkas op/ glödgas men intet så hårt/ swalas aff sig sielff och siudes än en gång/ men intet all­deles så länge/ åter skuras han och glödgas i brend Winsteen eller Kålstub/ men intet så hårt som andra gången ey heller siudes han så länge/ tages ur Winsteen skuras och poleras.

Märk man måste akta när han siudes at intet Jern Kommer i Winsteen/ eliest blir sölfwer rött.

At giöra Skedar.

Det tages till en Bonde Sked ½ Lod öfwer skått mer än Skeden skall wäga/ sölfret blir hållet under Hammaren fyrkantigt tiokt som 2 pennor/ långt som ett Finger/ då tages nästan 2 delar mer uti Bladet än uti Skafftet/ hwilket starkt med 2 a 3 ham­mar Slag emoot Ambulten warmt krökas twärt/ Bladet pennas uti brädden några gångor warmt/ doch slås det med banan slätt och på sidorne/ altid måste det glöd-