Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

8

gas/då det en gång är penat och slätt slaget/ enär det är något bret wid pass som en tuma så penas det i längden och så/ altid effter med banen/ hörnen stötes af med en grof Fijl/ stoorleken drages och ifrån Halsen med penan/ på sidorne träffas med banan något at munstykket slätt hålles så innan som uthom kring/ i medler Tid kan Skafftet och så slås öfwer med Penan så wähl som med Banen at det långt nog warder/ enär Bladet är en Knifs ryg widare än för­lagde storleek aff tiokt Papper eller Kåppar giort/ då bestötes det/ at det om kring frij för ritzer är/ skarpa Kanten af Munstykket tages och bårt at det stumpt warder och skafwes innan och uthan/ då glödgas det/ och med en liten rätt rund Hammare/ träffas i halsen på Skedbladet at det således krokot blir/ sedan tar man hårt Trä eller Ståk som är en grop uthi/ nästan som ett Skedblad/ hwaruthi Bladet med den run­da Hammarn diupes/ sedan slås det innan til med samma Hammar på Ambulten/ se­dan oppå Knårran med en slätt Hammar/ då glödgas det uthi Salalcum, skuras rent med Sand och planeras starkt på Knorran