Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

14

Utan om legges runt med Slaglod som och bedrages/ det torkas sakta öfwer Elden/ sedan häfftas ofwan på Knappen och under/ men Hefftleret måste ey komma åth Slaglodet eliest flyter det intet/ han settes å enda på små friska Kål/ betäkkes och så/ men man seer wäl til när Slaglodet flyter/ då tages Kålen sakta bort/ Knappen läskas i Watten så går borasen aff. Tårkas op/ förfijlas uti en Skruftång/ då tages slipen uhr slijp Bunken uti något tiokt Leder/ der emot wrides Knappen/ då blir han slijpat i runden/ sedan tårkas han glödgas och siudes.

Men den sidsta gången då han uti brend Winsteen glödgad är och sudin/ skuras han intet uthan lemnas matt/ och Winsteen blåses med Blåsröret utur/ tårkas med rent fijnt Kläde och sedan sättes at tårkas uthi het Sand ty på Elden går det intet an.

De runda Knappar göras på samma sätt/ allenast den undra Botten knapas i Ankan högre/ och enär Knappen lödes legges han på sida och en stoor Palia Slag­lod lägges ofwan på/ och bedrages/ hwilken seen flyter runt om.