Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

15

Aflånga Knappar.

Der til görs en särdeles Form och Stamp som man wil hafwa/ och procederas som med de andra.

Krusade Knappar tunga giutes hwar halfdeel/ men patron skal wara utgräfwen så tun man wil/ när de äro gutna lödes de til sammans som för är sagt.

Dito Tunna/ då blir sådan Form der til giord med Stamp/ men Sölfweret måste wara fijnt/ uti Ankan är lite opdiupt/ der i lägges det sedan det är glödgat/ och med Stampen stämplas med en stark Hamma­re/ sedan lödes.

Hålk på Kep.

Tages widden aff Käppen med Papper och klippes Sölfweret effter Papperet/ glöd­gas/ fogas emot hwart annat men i fogningen hakkas litet med Fijlen på det Slaglodet kan skiuta sig igenom/ seen ombindes med Bindtråd/ bedrages uthan til/ lödes/ riktas fijlas och siudes/ är han något tun och lång måste han glödgas friskas klippas litet der han kommer emot hwar annan/ och den ena sidan öfwer och under den andra hwart om annat bindes med Bindtråd/ bedrages