Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

16

med Slaglod utan til/ lödes/ förfijlas/ slipas siudes som för är sagt.

Här på kan och sättias Knap hwilken af twå halfwor görs och först tilhopa lödes/ men på den halfpart som kommer emoot Holken hugges hål nästan så stort som Hålken blir/ nedan om Hålken lödes och Säkke om han intet är stark at förfijlas slijpas sedan och siudes.

Kniff eller Gaffel Skafft runda och ihåliga

De kunna giutas heela uthi flaskor/ eller göras de först aff Bly twå halfwor/ de gräfwas uth så tunna man will, formas se­dan uti Sand i Flaskor/ giutes/ lödes till sammas/ siudes i gammal eller ny Winsteen en gång/ förfijlas slijpas och siudes som sig bör: Om de äre myket krusade med Bilder Löfwerk eller Blommor kunna de giutas i Gips och Tegel-Miöhl.

Göra Bägare.

Enär Sölfweret är proberat i Degeln at det håller sitt rätta prof, giutes det uti Plans ingötet. Det bör wara litet warmt dåch icke at det fräser enär Watten kommer oppå/ det smöries med Fett eller Talg/ War