Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

17

är bäst/ då det är smelt giuter man litet Öhl eller Swagöhl i Ingötet/ enär det kokar giuter man sölfweret der uti/ enär detta afkokas då häller man något warmt SwagÖhl uti Ingötet til des det blir något brunt/ då tages det uth och läskas uti Watten.

Plantsen hugges sedan med ett halfrunt Hugjern uth/ det man kan se wara något orent/ han glödgas/ slås warm först med Pene sedan med Ban/ åter glödgas och slås til des han blir tun som half twär Finger/ men altid sees det effter om han är oreen då hugges det ut med Hugjernet/ när han är så tun och slagen med Banen slät/ då glödgas han och skafwes med Skafmessern eller Krijtkan/ til des man seer någon flaga wara der uti.

Då delas han uth och hugges af 19 Lod til en Bägare som skal bli 16 Lod ferdig/ nu hugges hörnen af/ och derest han afhuggen är bestötes med Handfijlen at det slät blir/ sedan stukas Hörnen med en Hammar in emot Ambulten/ enär det är warmt och slås med Penen endlångs ifrån det ena Hörnet til det andra kårswis/ sedan slås ifrån kårset sakta med Penan åth bredden hårdare/