Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

18

då begynner han gee sig något i runden han glödgas/ och medan han warm är slås han med Banen emot Ambulten at han jämn blifwer/ sedan in uthi som til förende/ åter glödgas och slås til des man kan see at han blir rund/ då settes han åfwan på spetsen af Pyntnärn som hålles å enda/ slås med Hammar der på och tages Centrum sedan sees effter med Circeln om han är rund/ eliest träffas han med Pen eller Ban som det behöfwes/ doch skonas ytters kring/ att Munstycket starkt blir/ enär hon är rund/ bör hon allenast wara en twer Finger wijdare än Facon.

Han glödgas leskas af i Watten och bestötes efter Cirklen, kanten brytes aff hålles rund/ sedan wändes den släta sijdan in och hålles emot en hård Ståk som är på Kanten något uthuggen/ då träffas dhet wid Munstycket med en diup hammar Pena at han geer sig uthi högden/ sedan träffas han med Penan och diup Hammarn in uthi emot Ambulten med Banen sammaledes/ han glödgas/ åter träffas emot Ståcken wid Munstycket med Penan af diup Hammarn/ sedan hålles Kanten snet öfwer et