Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

19

Bäkkerjser och träffas med en opstråk eller opdragz Hammar/ då blir han både rund och trengre/ på detta sättet blir han några gångor hanterad/ men och så med Penen och opdragz Hammarn treffas något starkt/ då hålles Bägarn stupa uth ifrån/ Munstykket tränges då i hop/ träffas med Banen sedan hålles Munstycket snett öfwer Bägar-Järnet och träffas med Banen at det blir trengre.

Esomåfftast sees effter om Munstycket will spricka/ det fijlas altid med en liten Fijl derest det är skarpkantigt/ enär han är en gång öfwerslagen med Pen och Ban/ glödgas det/ enär det är så trångt som det skal wara Båtten altid hållen widare än Munstykket. Starkheeten är ur Båtten medh diupandet tagen/ då görs ett pynt Hål uthan på Båtten och tages med en Circel om Båtten är rund/ så tages altid wid hwar Glödning något aff Båtn nemligen då man slår på Kanten med opdragz Hammarn sedan dragers det op med Penan på Bekker Jiret/ effter med Banen.

Men när här slås med Pen måste acht ges at ekke något Slag kommer i Sölfweret