Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

20

at bli dubbelt/ då geer det flagor och sedan Hål/ när man intet kan träffa innan i Båtten så slår man uthan på ett Båtten-Jern som har stump Kant/ Bägarn hålles utan om något trängre/ men håll då han är 2 a 3 Knijfzryggar lägre än Facon, glödgas wit i Salalcum eller siudes/ sedan slås han ifrån Botten med fot Hammarn op til Munstycket/ på det Pen streken skola uthtagas/ glödgas åter hwit sedan slås med en något mügelig Hammar effter gjorda Circel slag/ skuras med matt Sand och planeras sakta med flatare Hammar effter Circel, och åfwan träffas med fotHammarn at Munstykket jempt effter Circeln blir/ uthi arbetan­det måste man altid kämpa in Munstycket at det tiokt blir/ först med Pen sedan Ban/ enär det så är arbetat bestötes Munstycket effter Circeln med en Handfijl och rifwes Munstycket på en rickt Steen med litet fint Sand på det man kan bättre see hwar Bägarn är ojempn; sedan fijlas nedan Mun­stycket/ glödgas slijpas innan och uthan/ och siudes.

Tumblare.

Warda på samma sätt giorde allenast