Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

22

uthi 3 Delar för Knapparna/ bindes fast med Bindtråd op ifrån Munstycket neder om Knappen/ under Båtten/ wid hwar Knap lägges twå palior bedrages/ tårkas/ häfftas/ och slås full med små friska opgångna Kål och stielpes öfwer enda/ halff neder uti Askan/ täkkes til med friska Kål och lödes/ men för än han bedrages ställes han på en rätt-Steen och sees effter wid Munstycket at han intet sned blir/ enär han är lödd fijlas Munstycket/ och Knapparna/ förfärdigas som för är sagt.

Låck der til.

Sölfweret slås tunt lika stort men mitt uthi något starkare/ det slås ett Circelslag så stort som Bägarn är wijd/ och med en stark Puns skrotes uthi Circelslaget emot Bräde/ då wäntes det om slås effter Circelslag med en mügelig Hammar/ nästan in til skrot streket/ då glödgas det i Salalcum och rättas åter på Steen/ åter slås det som för och träffas med en tun Hammar uthi hål Kettelen emot Båkarjernet/ sedan glödgas i Salalcum och rättas på Steen och slås med flat Hammar/ sargen slås tre gångor så lång som det är twärt öfwer Bä-