Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

23

garn in om Munstycket/ ändarna fogas til sammans lödes/ rättas med flat platt Ham­mare emot Båkare Jernet/ til des han just passar sig in uthi Bägarn/ sedan glödgas det friskas och lödes wid låkket/ men slaglodet lägges utan om sargen at det sedan förfijlas kan/ der på brytes Kanten med flat Hammaren/ innan til slås med en run knop Hammar emot trä och sedan planeras utan til på Skaplement Jernet 2 a 3 gångor/ man gör ett Circelslag innan til der skerpan skal komma/ och träffar intet mitt uthi/ men emot Circelslaget med skarpa Kanten aff en flat Hammar/ sedan gör man uthan til och ett Circelslag och träffar med kiämp Hammarns hwassa/ sedan flata emot ett skarpt BåkareJern/ mitt uth slås med en Knapstämpel emot Bly liten pukla hwarpå lödes en Knap/ det förfijlas och förfärdigas som för är sagt.

Credens.

Corpusen förfärdigas som en Bägare/ men Båtten blir rundare/ om det skal komma med Knorror/ så hålles han i opdragningen trängre mitt opå än eliest/ det delas uthi så många Knorrar som man wil medh