Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

24

Circeln, hwilka bli uthsnarrade/ men de som komma fram wid Munstycket/ kan man hielpa uth med knop Hammarn då det är glödgat och hwit sudet/ sedan glödgas och siudes/ och planeras starkt på Knorran/ åter planeras det saktare/ enär det är glöd­gat och sudet.

Skal der komma några Zirater så settes det i Bek och drifwes sedan Munstycket fijlat är/ uti Båtten blifwer en Pukla inslagen/ på det man kan löda Skrufwen fäst med Slaglod och några Skrodor/ hwilka betor fästa när de der wid läggias. Hölsan hwar uthi skruffen fast skrufwas/ blir slätt och rund/ om Corpusen slät är/ eliest blir han trekantigt eller elliest krusat som Corpusen är/ skal han bli trekantig/ så giutes han i tre stycken och bringas sedan tilsamman och lödes/ en Skrufmor görs op uthi den andra endan.

Foten der til slås så wid han skall wara/ men uthan kring något tun och mitt uti stark/ han diupas med rund Ban twå gångor något starkt och effter Circelslag/ det slås uthan til med opdragzHammarBanen på Båkar Järnet/ när det är så högt