Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

25

man wil hafwat/ då glödgas op och diupes mitt uthi med Pen/ och Bandet drages op på ett mindre Bägare Jern/ enär det är så fort faret til det blir högt effter behag/ då slås det med flat Hammarn/ Foten måste hållas mitt på något trängre än åfwan/ Corpusen på Skaplementet brytes aff enär som det innan til uth knopas med knop Hammarn/ sedan Dickeln är under fast lödd/ det planeras på Skaplement Jernet och ofwan til på Knorran.

Knorrarna uthsnarras så många som på Corpusen/ och uth knopes de när kan­ten kommer/ planeras sedan på Knorran twå gångor/ den sidsta lindre än den första/ och drifwes at det accorderar med det öfwersta. Uti Foten slås och en Pukla uthi hwilken Skrufwen fast lödes som uthi Hölsan skrufwas/ det förfärdigas äfwen som det öfra Låkket/ allenast med ingen skär­pa/ och at det är starkare mitt uthi/ på det man kan giöra det något högre/ och så uth knorrar som på Foten/ öfwerst lödes en liten Figur eller annat.

Suppe Skål.

När Plansen är wäl skafwen/ slås han