Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

26

rund som den til Bägarn men blir större effter Facon större är/ men allenast en half twär Finger widare än Rijtningen/ och hål­les Munstycket wäl jämpt och stumt/ doch tunnare än på Bägare/ han diupes i Trä med Pene/ Munstycket hålles in på Båkar Jernet/ diupes med Banen/ seen träf­fas med Banen af opdragz Hammarn på Båkar Järnet/ glödgas/ rättas på Rättsteen/ slås på samma sätt/ skal han bli något högre/ och är stark/ så kan han träffas 1 a 2 gångor sakta med Penen och Banen på Båkar Jernet sedan han är med Banen diupt i Båtten emot Ambulten/ doch glöd­gas altid och rättas på Steen/ så tages uthan på Båtten pynt Hål och görs Circel slag til båttens Widd/ först glödgas han hwit/ Båtten blir något trängre än Munstycket/ slås med en lättare Hammar effter några Circelslag än i Båtten/ sedan Kanten är blifwen afbruten med en tun rund fot Hammar/ och slås sedan innan op til Munstycket med Fot Hammarn emot Ambulten efter Circelslag således 2 a 3 gångor/ saktare de senare än första gången/ men hwar omgång af Hammarslagen träffas icke så